Art. 68 – Caracterul public al şedinţelor

(1) Şedinţele celor două Camere sunt publice.
(2) Camerele pot hotărî ca anumite şedinţe să fie secrete.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.