Art. 69 – Mandatul reprezentativ

(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.
(2) Orice mandat imperativ este nul.

One Comment

  1. […] articolului 69 din Constituţia României, niciun parlamentar nu-şi poate exercita activitatea decât în interesul poporului. Știu că […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.