Art. 78 – Intrarea în vigoare a legii

Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

2 Comments

  1. […] ridicare a imunității. În Constituție nu se reglementează decât intrarea în vigoare a legii ( 78), a ordonanțelor de urgență (art. 115 alin. 5), a Deciziilor CCR (art. 147 alin. 4) și chiar a […]

  2. […] alte cuvinte că e articolul 3 e inutil, în contrast cu constituția și că dă dovadă de prostie. Adică articolul 78 din constituție stipulează   că o lege intră în vigoare ”la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.