Art. 83 – Durata mandatului

(1) Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.
(2) Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de Preşedintele nou ales.
(3) Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

One Comment

  1. […] Alegerea Preşedintelui Art. 82 – Validarea mandatului şi depunerea jurământului Art. 83 – Durata mandatului Art. 84 – Incompatibilităţi şi imunităţi Art. 85 – Numirea Guvernului Art. 86 – […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.