Art. 84 – Incompatibilităţi şi imunităţi

(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.
(2) Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.

One Comment

  1. […] Președintele României are imunitate totală pe durata mandatului (art. 84 alin. 2 teza întâi Constituție) […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.