Art. 94 – Alte atribuţii

Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
d) acordă graţierea individuală.

4 Comments

  1. […] Art. 80 – Rolul Preşedintelui … Art. 85 – Numirea Guvernului Art. 86 – Consultarea Guvernului Art. 87 – Participarea la şedinţele Guvernului Art. 88 – Mesaje Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului Art. 90 – Referendumul Art. 91 – Atribuţii în domeniul politicii externe Art. 92 – Atribuţii în domeniul apărării Art. 93 – Măsuri excepţionale Art. 94 – Alte atribuţii […]

  2. […] care asigură interimatul[31] numai prin decret, care se contrasemnează de primul ministru [art. 94 lit. b), art. 98 şi art. 100 din Constituţie]. Deşi i se spune graţiere individuală, prin acelaşi […]

  3. […] care asigură interimatul[31] numai prin decret, care se contrasemnează de primul ministru [art. 94 lit. b), art. 98 şi art. 100 din Constituţie]. Deşi i se spune graţiere individuală, prin acelaşi […]

  4. […] 23 alin. (12), art. 32 alin. (2), (3), (4), (5), art. 44 alin. (9), art. 45, art. 55 alin. (3), art. 94 alin. (1) lit. c), art. 125 alin. (1), (2), art. 131 alin. (3), art. 134 alin. (1), art. 139 alin. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.