Art. 98 – Interimatul funcţiei

(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.
(2) Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale.

One Comment

  1. […] Suspendarea din funcţie Art. 96 – Punerea sub acuzare Art. 97 – Vacanţa funcţiei Art. 98 – Interimatul funcţiei Art. 99 – Răspunderea preşedintelui interimar Art. 100 – Actele Preşedintelui Art. 101 – […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.