Art. 98 – Interimatul funcţiei

(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.
(2) Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale.

5 Comments

  1. […] Suspendarea din funcţie Art. 96 – Punerea sub acuzare Art. 97 – Vacanţa funcţiei Art. 98 – Interimatul funcţiei Art. 99 – Răspunderea preşedintelui interimar Art. 100 – Actele Preşedintelui Art. 101 – […]

  2. […] interimatul[31] numai prin decret, care se contrasemnează de primul ministru [art. 94 lit. b), art. 98 şi art. 100 din Constituţie]. Deşi i se spune graţiere individuală, prin acelaşi decret pot […]

  3. […] în ordinea numerelor de pe tricou, pe post de rezerve, ca jucătorii unei echipe de fotbal. Lista preşedinţilor de rezervă ai României se opreşte la al treilea om în stat, preşedintele Camerei […]

  4. […] în ordinea numerelor de pe tricou, pe post de rezerve, ca jucătorii unei echipe de fotbal. Lista preşedinţilor de rezervă ai României se opreşte la al treilea om în stat, preşedintele Camerei […]

  5. […] de persoana care ocupă a doua funcție în stat, cea de președinte al Senatului, potrivit articolului 98 din […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.