Constituția României Rotating Header Image

Art. 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

4 Comments

  1. […] ne garantează: dreptul la viaţă, la integritatea fizică şi psihică prin art. 22 alin. 1, dreptul la ocrotirea sănătăţii prin art. 34, dreptul la mediu sănătos prin art. […]

  2. […] prevederi importante cu privire la: – dreptul la viață, integritate fizică și psihiciă (art. 22 Constituția României) – principiul inviolabilității corpului uman (art. 61 Codul civil) – obligativitatea […]

  3. […] dreptul la ocrotirea sănătăţii precum şi dreptul la viaţă sunt garantate constituţional (art. 22 şi 34 din Constituţia României) şi ele trebuie asigurate efectiv de Statul Român, prin […]

  4. […] României încălcate de prevederile cuprinse la art. 337 din Codul penal I. În conformitate cu art. 22, alin. (1) din Constituţia României, dreptul la integritate fizică este garantat. Statul român, […]

Leave a Reply