Art. 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

3 Comments

  1. […] apartenenţă politică, de avere sau de origine socială” (vezi  textul la adresa de Internet http://www.constitutiaromaniei.ro/art-4-unitatea-poporului-si-egalitatea-intre-cetateni/). Tot Constituţia României vorbeşte şi despre faptul că „libertatea gândirii şi a […]

  2. […] art. 4 (1) din Constituție: “Statul are ca fundament UNITATEA POPORULUI ROMÂN și SOLIDARITATEA CETĂȚENILOR SĂI” iar, […]

  3. […] România, art. 4 din Constituție interzice deosebirile pe temei de rasă, iar OG nr. 137/2000 interzice […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.