Constituția României Rotating Header Image

Art. 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

One Comment

  1. […] apartenenţă politică, de avere sau de origine socială” (vezi  textul la adresa de Internet http://www.constitutiaromaniei.ro/art-4-unitatea-poporului-si-egalitatea-intre-cetateni/). Tot Constituţia României vorbeşte şi despre faptul că „libertatea gândirii şi a […]

Leave a Reply