Constituția României Rotating Header Image

Art. 48 – Familia

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.

7 Comments

  1. […] Banatului, a lansat o inițiativă civică nemaiîntâlnită, respectiv, modificarea Constituției (art. 48) în sensul menționării exprese că familia în România este formată dintr-un bărbat și o […]

  2. […] și monogamă. În ce privește aspectul tehnic, acest principiu devine operant prin limitarea căsătoriei  la uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o […]

  3. […] Articolul problemă din Constituție, Art. 48 […]

  4. […] la formularea prea vagă a articolului 48, alineatul 1, care spune că: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe […]

  5. […] două drepturi distincte: dreptul la viață familială (art. 26) și dreptul la căsătorie (art.48). Aceleași drepturi distincte sunt consacrate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului care […]

  6. […] penală,  este interpretată de adversarii inițiativei cetățenești privind revizuirea art. 48 alin. (1) din Constituția României, ca fiind o „lovitură epocală” dată de către Curtea […]

Leave a Reply