Constituția României Rotating Header Image

Art. 77 – Promulgarea legii

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.
(2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.
(3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.

8 Comments

  1. […] dispoziţiilor Art. 77 din Constituţia României, înainte de promulgare, preşedintele României poate solicita […]

  2. […] temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii […]

  3. […] temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii […]

  4. […] temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea cerere de reexaminare asupra Legii […]

  5. […] temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea cerere de reexaminare asupra Legii […]

  6. […] temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea cerere de […]

  7. […] poate o singură dată să solicite reexaminarea legii şi poate sisiza CCR înainte de promulgare [art. 77 alin. (2) şi art. 146 lit. a) din Constituţie]; controlul societăţii civile. Acesta din urmă poate […]

  8. […] 147 Constituție) sau poate să fie întors de Președinte din nou la Parlament pentru reexaminare (art. 77 Constituție). Dacă se constată că proiectul este constituțional sau dacă este retrimis spre […]

Leave a Reply