Art. 153 – Intrarea în vigoare

Prezenta Constituţie intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeaşi dată, Constituţia din 21 august 1965 este şi rămâne în întregime abrogată.

One Comment

  1. […] de urgență (art. 115 alin. 5), a Deciziilor CCR (art. 147 alin. 4) și chiar a Constituției (art. 153), dar în doctrină[19] s-a subliniat că ”pentru identitate de rațiune (eadem est ratio) și […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.