Art. 26 – Viaţa intimă, familială şi privată

(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

13 Comments

 1. […] Mai complicată este situația celor care au încheiat astfel de ipoteci sau acte de dispoziție asupra locuinței (inclusiv cea cumpărată cu credit ipotecar) în perioada anterioară datei de 1 octombrie 2011. Discuția privește imensa majoritate a celor care au făcut credite ipotecare sau imobiliare în anii de boom imobiliar. La prima vedere, aceștia nu ar avea la dispoziție o astfel de acțiune. Consider, însă, că ar fi o discriminare nepermisă între categorii de cetățeni aflați în situație identică, adică, aceea de consumatori. Din acest motiv, se poate ataca art. 30 din Legea nr. 71/2011, mai sus citat, pe motiv de încălcare a principiului constituțional al non-discriminării. Curtea Constituțională ar avea, probabil, suficiente motive pentru a decide că acest text trebuie extins și la persoanele fizice, cetățeni români, care erau căsătorite înainte de 1 octombrie 2011 și care au făcut astfel de acte de dispoziție asupra locuinței înainte de 1 octombrie 2011. Până la urmă, principiul ocrotirii familiei apare și în Constituție (art. 26 alin. 1). […]

 2. […] Dreptul cetateanului la protectia vietii intime, familiale si private este o valoare fundamentala (art. 26 Constitutie). […]

 3. […] și căsătoria: Constituția consacră două drepturi distincte: dreptul la viață familială (art. 26) și dreptul la căsătorie (art.48). Aceleași drepturi distincte sunt consacrate de Convenția […]

 4. […] de familie nu beneficiază de ocrotire constituțională, această ocrotire fiind consacrată de art. 26 din Constituție, cu tot ce presupun relațiile generate de viața de familie, inclusiv dreptul […]

 5. […] salariații? Sunt ei pe proprietate privată sau pacienți/donatori? Beneficiază un cetățean de art. 26 a Constituției României privind viața intimă, familială și privată când este în calitate de angajat la locul de […]

 6. […] salariații? Sunt ei pe proprietate privată sau pacienți/donatori? Beneficiază un cetățean de art. 26 a Constituției României privind viața intimă, familială și privată când este în calitate de angajat la locul de […]

 7. […] însuşirile şi nevoile copiilor sunt foarte strâns legate de un alt drept fundamental. Potrivit articolului 26 alineatul 1 din Constituţie, autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi […]

 8. […] și căsătoria: Constituția consacră două drepturi distincte: dreptul la viață familială (art. 26) și dreptul la căsătorie (art.48). Aceleași drepturi distincte sunt consacrate de Convenția […]

 9. […] la drepturile civile și politice, art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), art. 26, art. 27, art. art. 28, art. 29 și art. 30 din Constituția României, conchidem că orice […]

 10. […] la drepturile civile și politice, art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), art. 26, art. 27, art. art. 28, art. 29 și art. 30 din Constituția României, conchidem că orice […]

 11. […] individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”, şi a celui ce rezultă din art. 26 (1) din Constituţie, în care se spune că “autorităţile publice ocrotesc viaţa intimă, […]

 12. […] Articolul 26 alin. 2 din Constituția României – ”Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.” […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.