Art. 43 – Dreptul la grevă

(1) Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
(2) Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.

One Comment

  1. […] şi protecţia socială a munciiArt. 42 – Interzicerea muncii forţateArt. 43 – Dreptul la grevăArt. 44 – Dreptul de proprietate privatăArt. 45 – Libertatea economicăArt. 46 […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.