Art. 86 – Consultarea Guvernului

Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.

One Comment

  1. […] 80 – Rolul Preşedintelui … Art. 85 – Numirea Guvernului Art. 86 – Consultarea Guvernului Art. 87 – Participarea la şedinţele Guvernului Art. 88 – Mesaje Art. 89 – Dizolvarea […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.