Constituția României Rotating Header Image

Art. 125 – Statutul judecătorilor

(1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii.
(2) Propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice.
(3) Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

2 Comments

  1. […] o consolidare a statutului este necesar ca, în viitorul proiect de revizuire a Constituției, art. 125 alin. (4) să fie regândit, ca propunere, de către Consiliu Superior al Magistraturii sub forma: […]

  2. […] le-a refuzat reînvestirea în funcție, deși se bucurau de inamovibilitate în condițiile art. 125 alin. (1) din […]

Leave a Reply