Constituția României Rotating Header Image

Art. 24 – Dreptul la apărare

(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

One Comment

  1. […] din cuprinsul acestora este neconstituţională în raport de dispozițiile art.21 alin.(3) și art. 24 din […]

Leave a Reply